DENETİMLİ SERBESTLİKTEN KİMLER NASIL FAYDALANACAK?

6291 sayılı Denetimli Serbestlik Uygulamasına dair yasaya bir yenilik de 3. Yargı Paketiyle geldi.

 6352 sayılı YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN da denetimli serbestlikten faydalanabilecek hükümlülerin kapsamı genişletildi.Buna göre,  6352 sayılı yasa olan ve basında 3. yargı  paketi olarak adı geçen yasanın Geçici  2. maddenin 3. fıkrası şöyledir;

 3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.

6291 sayılı denetimli serbestlik uygulamasını düzenleyen yasa 11 nisan 2012 de yürürlüğe girmiştir.Bu tarihte koşullu salıverilmelerine bir yıldan az  kalan, açık ceza infaz kurumunda bulunan veya bulunmayı hak kazanan iyi halli hükümlüler faydalanmıştır.Ancak 3 yargı paketiyle bu tarih 5 temmuz 2012 ye çekilmiştir.Buna göre  11 nisan tarihinde koşullu salıverilmelerine bir yıldan fazla kalan iyi halli hükümlülerin ,  eğer 5 temmuz itibariyle koşullu salıverilmelerine bir yıldan az kalmışsa bu durumda denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olabilecekler.Ancak 3 yargı paketinin 6291 sayılı denetimli serbestlik uygulamasına dair yasadan farkı, sadece açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlülerden bahsetmesidir.

Yine denetimli serbestlikten faydalanmayı bekleyen hükümlüler lehine getirilen diğer bir yenilik 3. Yargı paketindeki geçici 3. maddenin 2. fıkrasıdır;

(2) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların,

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

c) Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların,

cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. Bu fıkra hükümleri 3l/l2/2017 tarihine kadar uygulanır.

 Bu maddeye göre açık ceza infaz kurumuna geçmek için yasada belirtilen sürelerin geçmesi gerekmeden 3 . yargı paketi geçici bir madde koyarak  yukarıda maddede sayılan hükümlüler için doğrudan açık ceza infaz kurumuna geçme imkanı tanımıştır.Bu durumda tahliyeler daha erken tarihte gerçekleşebilecektir.

                                                                                                   Av.LEYLA ALBAYRAK YERLİ

Reklamlar

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN KİMLER NASIL FAYDALANACAK?” üzerine 80 düşünce

 1. merhaba leyla hanım eşim cinsel suçtan 2 yıl 9 ay 10 gün ceza aldı 30 mayısta teslim oldu şuan 55 gündür aydın etipi kapalı cezaevinde yatıyor 2002 yılında aynı suçtan 3 ay yatmışlığı var açık hakkı için eylülün 10 dilekçe verecek eylülün sonunda açık cezaevine geçeçeksin demişler bu cezanın toplam yatarı 10 ay 11 gündü açığa geçene kadar 4 ay yatmış olacak açığa geçtiğinde 6 ayı kalmış olacak 3.yargı pakettindeki denetimli serbestlikten faydalanabilirmi cezası 1 yılın altına düşmüş oluyor dilekçe verirse koşullu salıverirlermi lütfen bana yardımcı olun bu mübarek ramazan ayı hürmetine şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Leyla Hnm. Ben evrakta sahtecilikden 2 yıl 6 ay ceza aldım, kapalı ceza evinde 5,5 ay yattıktan sonra 4 temmuz 2012 de açık cezaevine nakledildim 2 aya yakın açık ceza evinde yatıyorum 23 ylül de cezamın bitmesine 1 yıl kalıyor, ilk defa sabıkalı oluyorum, denetimli serbeslikten yararlanmam için açık ceza evinde 6 ay yatmam gerekiyormuş, 3. yargı paketindeki maddeyi okudum, yorumlama açısından sanki bir hata yapıldığını hissediyorum, bu konuda ne yapmam gerekiyor, iyi bir avukat bulursam beni denetimlik serbestlikden faydalandırırmış, herşey ifaz hakiminin kaanatine bağlıymış, Bu konuda beni aydınlatırmısınız. Teşekkür ederim.

 2. evet dediğiniz gibi yasada açık infaz kurumunda bulunanlar dediği için bu düzenlemeden faydalanamıyorsunuz.Ancak 3 yıl altı kasıtlı suç olduğu için doğrudan a.c.i.k na geçebileceksiniz.

 3. merhabalar leyla hanım
  eşim 76 gündür cezaevinde 06.07.2012de açıkcezaevine ayrıldı yasa çıktıktan sonra. bu yasadan yararlanabilirmi acaba
  suçu ateşli silahlar ruhsatsız silah taşımak suç tarihi:2006
  bilgilendirirseniz çok memnun olurum

 4. 2 yıl 1 ay hapis cezası olan bir kişi doğrudan açık cezaevine girer kısmını anladım fakat toplam yatacağı süre nedir acaba ?

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

   • Yani buna göre 10 yıl ceza almış bir mahkum 8 yılını tamamladığında koşullu salıverilir mi ?_

   • Merhabalar Leyla Hanım kolay gelsin. Bir yakınım hakkında 28/04/2006 ila 4/5/2006 tarihleri arasında işlenen nitelikli yağma (TCK 149/1-a.c.d.h) 12 yıl 6 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan (109/2 – 109/3 -a.b) 3 yıl 4 ay, eziyet suçundan (96/1) 1 yıl 8 ay, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun zincirleme suç şeklinde işlenmesinden (245/1 ve 43/1) 4 yıl 6 ay 66 gün hüküm tesis edilmiştir. Bu kişinin müddetname hesabı nasıl yapılır ve 6291 sayılı kanundan yararlanabilir mi? Bir de ilk defa suç işlenmesine rağmen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecek nitelikteki cezaları hakkında bu yasa hükmü uygulanmamıştır bunun sebebi işlenen suçların tek dosyadan farklı farklı suçlardan olmasından ötürü müdür? Bu kişi 2 yılın altındaki cezalarının ertelenmesi durumunda 6291 sayılı yasadan faydalanabilir diye düşünmekteyim ancak sizlerin de bir görüşünü almak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.

   • evet hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmaz.6291 sayılı yasanın aşağıdaki maddesinden faydalanabilir.

    MADDE 105/A – (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

    a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

    b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

    koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

    (2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

 5. 6291 sayılı yasadan faydalanacak;
  MADDE 105/A – (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

  a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
  bu maddeye göre 6 ayını tamamladıktan sonra dilekçe ile başvurusunu yapıp tahliye olabilir.

  Ancak babanızın durumu aşağıdaki şartlara uyuyorsa şu hükümden de faydalanabilir;

  b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler,diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.

 6. ”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.”
  http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html

 7. ruhsatısz silah bulundurmadan dolayı verilen adli para cezasının ödenmemesi üzerine yatırmadığı her gün için c.i.k ‘na gnderilen (halen içeride olan ) biri bu kanundan yaralanbilr mi ? ve yaralanmak için nereye müracaat etmesi gerekir ?

  • 6291 sayılı yasa
   105/A
   (4) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlülerin yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas alınır.
   infaz hakimliğine dilekçe ile başvuru yapabilir.

 8. Leyla Hanım merhabalar. 6352 sayılı kanun yürürlüğe girdikten 20 gün sonra infaz için açık cezaevine giren 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş olan üçte ikisi 13 ay gibi bir süreye tekabül eden mahkum 1 ay açık cezaevinde kaldıktan sonra yatacağı süre bir yılın altına düştüğü için denetimli serbestlikten faydalanabilir mi? Hangi kapsam ve gerekçelerle bu yönde talepte bulunabiliriz.

  • 5 temmuzdan önce 1 yıldan az süresi kaldıysa 6352 sayılı yasadan faydalanır.
   ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.’

 9. 24 07 2012 tarihinde ruhsatsız silah taşımak ve meskun mahalde ateş etmek suçundan 15 ay kesinleşmiş cezamın infaz tebliğini aldım.2 gün sonra süre dolouyor.açık ceza evine gönderimem durumunda denetimli serbestlikten ne zaman yararlanıp tahliye olabilirim.resmi kurmda işçiyim.6 aydan fazla ücretsiz izine ayrılammı yasal olarak.teşekkürler

 10. slm lar benım bı sorum olucaktı benım esımın toplam cezası 33 ay yatari var 19 ayini kapalida yattiktan sonra aciga cikti bir aydir burda yatiyor\\\eylulde bir senesinden dusecek benim sorum su esim 25 haziranda aciga gecti o da bu 6 ay acikta yatma sartina mi takiliyor bilginiz icin simdiden tskler

  • anladığım kadarıyla eylülde 1 yılı kalacak demişsiniz.bu durumda açık ceza infaz kurumuna geçtikten sonra kesintisiz 6 ay kalan iyi halli hükümlü bu yasadan faydalanır hükmü gereği 6 ay beklemek zorunda kalacak.

 11. Merhaba,
  Kardeşimin kesinleşmiş 15 yıl cezası var adam öldürme suçundan, tam 4 senedir cezaevinde. bu yargı paketleri ona ne gibi fayda sağlar acaba? hakkında ağırlaştırılmış 9 müebbet kararı olan kişiler salınıverirken, bu haksızlık değil midir?

 12. selam leyla hnm benim eşim hırsızlık sucundan 5 yıl ceza aldı 18/12/2010 tarihinde infazı basladı.ve suan eşimin tahliyesine 1yıl 5 ay var.0.6 yaş gurubunda çocugumuz var ve edindigim bilgiye göre denetim uygulamasına geçmesi lazım ama sivas açık cezaevindeki yetkililer burda 6 ay doldurman lazım demişler öyle bişey olup olmadıgını ögrenmek istiyorum avukatlar hepsi ben bıraktırırım diyolar ama inanmıyorum boşa verecek param olmadıgı için. şimdiden teşkler.

  • (3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;

   a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler.
   Diğer şart 6 ay açık ceza infaz kurumunda kesintisiz geçirmesidir.

 13. Leyla hanım babam çeşitli suçlardan 8 yıldır kapalı cezaevinde.Bu aralıkta 2 yıl cezası kalıyor ve açık cezaevine çıkmak için hak kazanıyor.Denetimli serbestlikten yararlanabilir mi?Koşullu salıverilmesine izin verilir mi? soruma cevap verdiğiniz için şimdiden çok teşekkürler.

 14. LEYLA HN. MERHABA,

  Eşimin 86/1 den 1yıl 8 ay 86/2 ‘den 10 ay olmak üzere toplam 30 ay cezası bulunmaktadır. 1 Şubat 2012 de ceza evine girdi ve 5 temmuzda açık ceza evine gönderildi. Yatarı 19 aymış. Bu durumda eşimin 7 Eylül 2012’de 1 yılın altına düşüyor cezası. Bazıları denetimli serbestlik yasasından faydalanabilmek için 6 ay açık ceza evinde yatması gerekli diyor ama bazıları da 1 yılın altına düşünce faydalanabilir diyor. Bununla ilgili çıkacak ya da çıkan bir yasa var mı? Eşim denetimli serbestlikten nasıl ve ne zaman faydalanabilir bilgi verebilir misiniz?
  Şimdiden Teşekkürler.

  • evet açık ceza infaz kurumunda kesintisiz 6 ayını doldurduktan sonra denetimli serbestlikten faydalanacak.5 temmuzda 1 yıldan az süresi kalsaydı 3. yargı paketinden faydalanırdı.

 15. merhaba leyla hanım..
  benim erkek arkadaşım 2007 yılında bir kavgada birini dövdüğü için 16 ay hapis cezası aldı,şuanda 10 günlük teslim olması gereken süre içerisinde.cezasının 3/2sine göre 10 ay 23 gün infazı olduğunu söylediler,buna göre 1 yılı aşmadığı için direkt olarak denetimli serbestlik yasasından bir dilekçe vererek cezaevine girmeden faydalanabilir mi?ya da cezaevine girdiği takdirde,belli bir süre yattıktan sonra mı bu dilekçeyi verebilir?
  ve bizim bu durumda izlememiz gereken en doğru yol nedir?
  bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler..

   • peki bu durumda 6 ay açık cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanmak istediğine dair bir dilekçe verirse eğer,ona nasıl bir faydası olacak?yani bir devlet kurumunda çalıştırılıp,akşamları evine mi gider yoksa normal bir şekilde işine devam edip hergün imza atmaya mı gider?bu konuda da açıklama yapabilir misiniz leyla hanım?

 16. LEYLA HANIM İYİ GÜNLER BENİM SUÇUM BİLMEDEN NAYLON FATURA ALMAKTAN 2 YIL 4 AY 2 YIL 4 AY CEZA ALDIM 2003 2004 YILLARINA AYİT CEZAM ONANDI NAPMAM LAZIM DENETİMLİDEN FAYDALANABİLİYORMUYUM ACABA BİRDE DİREK AÇIĞAMI ALIRLAR SELAMLAR HAKAN

   • Merabalar Leyla Hanim yorumlarınız için teşekkürler benimde davam reşit olmayanla rızası dahilinde cinsel ilişki 104/1bide53 madde yazıyor bir kaç defa mahkemelere girdik ama mağdurun yerine ailesi giriyor mahkemeye beni tecavüzlen suçluyorlar bende kabul etmeyince hakim erteliyor bu durum aklı dengemi sarsıttı lütfen bana yardımcı olurmusumuz mağdur ilk başta kendi istegimle yaptım diyor daha sonra aile baskısıyla bana tecavüz etti diyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim

 17. merabalar leyla hanım önelikle size teşekkür ederim benim kardeşim reşit omayan cinsel ilişkiden yargılanıyor 104/1ve53 madde yazıyor bunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar diyorlar bu ceza para cezasına çevrilirmi ve bu çıkan yeni yasada cinsel suçlar cezası arttırılmış yanlız bu olay yeni yasadan önce olmuş bize bilgi verirmiisiiniz leyla hanım teşekkürler

 18. Merhabalar sayın leyla hanım ;

  Eşim 2005 yılında üniversitede kavga ettiği bir kişiyi yaraladı (tuğla ile) ayrıca olay yerinde ruhsatsız kuru sıkı bulunmuş ama eşime ait değildir. 12/06/2012 tarihinde dosyası kapandı 06/08/2012 tarihinde de tutukladılar. 3 yıl 8 ay 23 gün ceza aldı? ayrıca evrak takipsizliği Işin Içinde eşim Ne kadar cezaevinde yatacaktır yatarı nedir ? Ve bu 3.yargı paketinden de yararlanabiliyormu?
  Silivri L tipi kapalıda yatıyor şuan çok üzgünüz 3 yaşında da kızımız var . Bana bu saatten sonra avukat tutmana gerek yok diyorlar sizce ne yapmalıyım? Ne olur soruma cevap verin çok teşekkür ederim

  • yatarı aldığı cezanın üçte ikisini tekabül ediyor.kasıtlı suç olduğu için 3. yargı paketinde 3 yıldan az cezalarda hükümlü doğrudan açığa çıkabiliyor.ancak eşinizin cezası 3 yıldan fazla olduğu için açığa alınmamış.evet şu aşamada yapılabilecek bir şey yok görünüyor.

   • leyla hanım yani eşim 30 ay içerde mi yatacak ? infaz mahkemesine dilekçe ile tekrardan başvuru yapsak olumlu bir gelişme olurmu ? ya sonuçta ölen yok iki tarafta yaralandı ama ciddi yaralanma yok eşim tutuklandı karşı tarafta kayıptır. bir de 4.yasa paketinden yararlanabilecekmi?

 19. ıyı çalışmalar leyla hanım.eşim 5 hazıran 2012 de tutuklandı sahte evrak sucundan abısının ehlıyetını kullanıyordu.1 yıl 8 ay ceza aldı yatarı 13 ay 20 gun.1 ay kapalı ceza evınde kaldı 4 temmuzda acık ceza evıne alında sımdı acık cezaevınde ve 31 agustosta 1 yılın altına dusucek cezası ne yapabılırız denetımlı serbestlıkten ne yonde yararlanabılırız.ya da cezaya erteleme ısteyebılırmıyız?sımdıden tesekkurler.

 20. merhaba leyla hanım ben yeni tck dan 1 yıl 8 ay ceza aldım cezam onanmış yatarım 13 ay yapıyor sanırım direk açığa gidebiliyormuyum denetimli serbestlik ceza evinde olmadığım için beni kapsamıyor ama 6 ay kaldıkatan sonra dilekçe ile infaz hakiminin kararı ile yararlanabilirim diye biliyorum birde 3 ay mahsupum var eğer düşerlerse saygılar diliyorum iyi çalışmalar…

 21. merebalar leyla hanm benim 2008 da yakını kasen yaralamadan üç yıl bir ay on beş gün yargıtaya gitti temize 5 21 2012 de onandı geldi dosya kapandı.bu paketin bana ne gibi faydası olur yatarım ne kadar olur bilgilendirirseniz çok makbule Allah razı olsun teşekkürler.

 22. leyla hanım kardeşim arkadaşında çıkan maddeden dolayı hapis yatıyor 6 seneydi indirimle 4 sene oluyor 2 senesini yattı 3. senede şuan bu yargı paketlerinin ona faydası varmı varsa ne gibi faydası olur çok okudum paketleri ama bi sonuca varamadım bu konuda yardımcı olursanız sevinirim..

 23. eşim 2007 yılında uyusturucu madde sağlama ve ticaret suçundan tanıdık ve tanımadık bir çok kişiyle aynı anda aynı dosyada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. .eşim sadece içmek için gitmişti arkadaşlarının yanına,yargı yenilenmesi talep ettik red geldi sonuna kadar uğraştık hep red geldi.sanırım şu an aranmamı yakalanmamı ne kararı var.20 günlük bebeğimiz var.bu yüzden şimdilik bir süre kaçıyor.ve anti sosyal kişilik bozukluğu+işitme kaybından %41 engelli raporu var.hiç bir yasa bizi etkilermi aceba.bu suçu ilk kez işlemiş oluyor fakat eski hükümlü.faydalanabildiğimiz herhangi birşey varmı yalvarırım yardım edin çocukla birbaşıma kalıcam.

  • hayatını idare edemeyecek kadar kötü olmadığından faydalanabileceğini zannetmiyorum farklı bir yasa yokmu durumumuza uygun saygılar…

 24. merhabalar leyla hanım benim size sorum 104/1 madde değiştirildimi yanıtlarsanız çok sevinirim teşekkürler

 25. Merhaba Leyla hanım eşim 5 yil önce yapmış olduğu trafik kazasından dolayı 2 yıl 2 ay ceza aldi yatari 17.5 ay 11 Mayıs’ta kapalı ceza evine girdi 5 Temmuz’da açığa çıkma hakkı kazanmış olmasına rağmen Cezaevi’nin ihmali yüzünden 6 Temmuz’da açığa tahliyesi yapıldı bu sebepten dolayı serbestlik yasasından yararlanarak Ekim’de çıkması gerekirken tahliyesi Ocak’ta görünüyor 3 aylık fazladan yatması gerekiyor.bu hakkımızı nasıl geri alabiliriz? kanunda net olarak 5 Temmuz’da açıkta bulunanlar yazıyor peki cezaevinin kusuru sebebiyle olusan bu hak mahrumiyetini anayasa mahkemesine dava açarak arama yoluna gitsek kazancımız olurum veya izleyebilecegimiz farklı bir yol varmı? Yardımcı olursanız cok mutlu olurum.

  • 3. yargı paketindeki madde şöyle;
   (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.

   anlattığınıza göre 5 temmuzda 1 yıldan az süresi kalmamış, dolaysıyla 3. yargı paketinden faydalanamıyor.
   6291 sayılı yasadan faydalanacak, yani açığa çıktıktan sonra 6 ay kesintisiz geçirip, dilekçe ile başvurusunu yapıp denetimli serbestlikten faydalanabilir.

 26. selamlar leyla hanım eşimin 2007 senesinden suç eşyasının satın alınmasından ayrı ayrı 2 tane 5 aylık cezası yani toplam 10 ay. temmuz başında bi tanesi yargıtaydan onanarak geldi eylül başıda diğeri geldi acaba eşim teslim olduğunda nasıl bi durum olur bilgilendirirseniz sevinirim.direk açığamı gider ya da cezaevine girmeden denetimliden faydalanırmı..teşekkürler

 27. Leyla hanım mrb , bişey sormak istiyorum abim ödemediği bir para cezası için şuan kesinleşmiş hapis cezası verdiler .bize cezasının 1 yıl olduğu söylendi fakat bu cezanın 2 ayını yattı yıllar önce daha sonra abim tekrar kesinleşmiş cezan var deyip açık ceza ve infaz kurumuna aldırlar . 3 haftadır yatıyor cezaevi müdürü senin cezan 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikden yararlanabilirsin demiş . dilekçe verdi red kararı geldi hiçbir disiplin suçu veya daha başlka suçlsrı yok sizce neden red cevabı geldi veya bu süreçde ne yapmamızı önerirsiniz … abim vekaletname veremediği için avukatda tutamıyoruz annemi vasiy tayin edip vekalet alıcağız ama buda zaman alıcak galiba ilginize şimdiden teşekkürler cevap yazarsanız çok sevinirim kolay gelsinn….

  • adli para cezası hapse dönüştü ve iki ayını yatıp çıktı mı diyorsunuz?peki ceza evinden nasıl infazı tamamlanmadan çıktı?
   abiniz vekalet verebilir, vasi tayinine gerek yok.

 28. 2006 da olan bir kavga esnasında arada bir bayanın burnu kırıldı bayan benden şikayetci oldu bende suçu kabullenmedım.dava 2009 da sonuçlandı ve ben ilk 2 mahkemeden sonra davalara katılmadagım için hakim 1 yıl 15 gün ceza vermiş yargıtaya gönderdim yargıtayda cezayı onamış tebligat bugün elime ulaştı 15 gün içinde savcılıga gitmem gerektiği yazıyor..ilki ne yapmam lazım ikinciside bu 3.yargı reformunda üst sınır 5 yıl diyor ben de adli kontrolden yararlanabilirmiyim..acil cevap beklıyom tşkr…

  • aşağıdaki maddedeki şartlara uyan bir durumunuz varsa yargılamanın yenilenmesi istenebilir.
   3. yargı paketiyle ilgili ise direk açığa geçebilmeniz size uyan lehe düzenleme.

   HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ

   Madde 311 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:

   a)Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.

   b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.

   c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.

   d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.

   e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

   f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

   (2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

 29. peki açık ceza evinde nekadar süre kalacam..ve kalacagım süreyi kısaltmam mümkünmü,münkünse neler yapmam gerekiyor.

 30. Merhabalar Leyla hanım,Zor durumda kaldığım bir zamanlar üzerime şirket açıp naylon fatura ile komisyon karşılığı satıldı ve ben 1 tane 3 yıl ve birde 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım yargıtaya gönderdim o zamanlar avukat tutmaya imkanım yoktu şimdi davamı takip edebilecek gücüm var vede hakim karşısında olanları anlatabilecek,bu adıma kesilen cezalar için yargıtayın bozma durumu varmıdır sizce şahsi kanaaetiniz,bozulmazsa ben bu cezaları yatmak zorundamıyım ( not: dosyalar ayrı ayrı dır,1 tanesinden 3 yıl,diğerinden 2 yıl 6 ay ) şimdiden çok teşekkürler

  • elbette temyiz ettiğiniz kararlar bozulabilir.önemli olan bozma kararını sağlayacak nedenlerinizin olması ve bunun iyi anlatılmasıdır.size tavsiyem temyiz aşamasında konusunda uzman bir avukat aracılığıyla dosyanızın takip edilmesidir.

 31. eser bey yazdıklarınızdan bende ümitlendim ama araştırdım ki maalesef leyla hanımında belirttiği gibi bir yıldan az cezası kalanların 5 temmuzdan sonra infazı başlarsa denetimli serbestlikten faydanlanmak için 6 ay açık cezaevinde yatma şartı var:( umudum 4.yargı paketine kaldı:(

 32. bu şekilde cevap vermem mümkün değil, dosyanızı bilmiyorum.bir avukata vekalet verebilir ya da CMK gereği barodan tarafınıza bir avukat atanmasını isteyerek dosyanızı takip ettirebilirsiniz.

 33. leyla hanım ben 1 yıl 8 ay ceza aldım yatarım 13 ay 20 gün 1.kasımda teslim olacağım denetimli serbestlik benide kapsarmı acaba, ne kadar yattıktan sonra başvurmam gerekir iyi çalışmalar diliyorum. saygılar…..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s